Kampuskamari on uusi tapa tehdä yhteistyötä paikallisen elinkeinoelämän ja Tampere3-yliopistojen kanssa. Se yhdistää Tampereen kauppakamarin jäsenyritykset ja tamperelaisten korkeakoulujen laaja-alaisesti liiketoimintaan liittyvät opintojaksot. Kurssit-sivulla voit selata lukuvuoden 2017–2018 tarjontaa ja ilmoittautua kursseille.

Katso kurssitarjonta 2017-2018

Kampuskamarin tavoitteet:

Yhteistyö

Kehitetään ja vakiinnutetaan uusi tapa toimia Tampereen korkeakoulujen ja Tampereen kauppakamarin välillä

Uusia näkökulmia

Tarjotaan kauppakamarin jäsenyrityksille korkeakouluopiskelijoiden ideoita liiketoiminnan kehittämiseksi

Työelämävalmiudet

Parannetaan opiskelijoiden työelämävalmiuksia

Verkostoituminen

Tuetaan opiskelijoiden verkottumista ja sijoittumista paikalliseen elinkeino- ja työelämään